TIMO RUOHOMäKI

Posts by Timo Ruohomäki:

Energiaeksperttikurssilta vauhtia taloyhtiön energiatalkoisiin

Pääkaupunkiseudulla vaikuttaa jo 100 energiaeksperttiä, joista parhaat ovat leikanneet taloyhtiönsä energialaskua jopa kymmeniä prosentteja. Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke tuo koulutuksen verkkoon, entistä suuremman yleisön saataville.  Kiinnostaisiko taloyhtiösi sähkönkulutuksen pudottaminen 55 prosentilla? Energiaeksperttikoulutuksen käynyt Arto Puikkonen sen teki omassa taloyhtiössään. Säästötoimien ansiosta myös talon vedenkulutus tipahti 21 % ja kaukolämmön kulutus 17 %. Ei ihme, että energianinjaksi tituleerattu Arto Puikkonen […]

Taloyhtiökin tarvitsee tietosuojaselosteen

Asumisen tuottamaa dataa pitää käsitellä huolellisesti ja käyttää harkiten. Niin asuntojen lämpötilatiedon keruu kuin lakisääteisen osakeluettelon ylläpito ovat henkilötietojen käsittelyä, jota säätelee GDPR-tietosuoja-asetus. Vuonna 2018 voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetus GDPR on saanut monet taloyhtiön hallituksen varpailleen. Onko talomme asukasluettelokin asetuksen tarkoittamaa henkilötietoa, josta pitää laatia rekisteriseloste ja kertoa asukkaille? On se, vahvistaa asianajaja Kukka Tommila […]

Työpaja 4: Avoin Data

Taloyhtiöihin liittyen on paljon avointa dataa tarjolla, mutta se on hajautettuna useaan eri järjestelmään. Työpajassa tutustutaan avoimen datan resursseihin ja tunnistetaan yhdessä mahdollisuuksia uusien datalähteiden avaamiselle ja hyödyntämiseen. Taloyhtiöt ovat jo pitkään hyödyntäneet esimerkiksi lämmitystarvelukuja toimintansa arvioinnissa mutta millaisia muita avoimen datan lähteitä on tarjolla? Millaisia lisenssejä avoimeen dataan liittyy ja saako aineistoja hyödyntää kaupallisesti? […]

Työpaja 3: Asunto-osakeyhtiö asiakkaana

Digitalisten palveluiden yleistyminen asunto-osake yhtiöissä on hidasta. Yleistymisen haasteita ovat mm. pieni yksikkökoko, haastava myyntiympäristö ja palveluiden oikeanlainen tuotteistaminen. Työpajassa tunnistetaan parhaat käytännöt tarjota uusia palveluita taloyhtiöille ja verkostoidutaan parempien palveluiden tuottamiseksi. Johdantopuheenvuorot: Minna Anttila, Kiinteistöliitto: Miten taloyhtiö hankkii – taloyhtiön tarpeet ja päätöksentekoprosessi Ossi Porri, Leanheat Oy; Matti Nevala, Fiksuvesi Oy: Onnistuneita esimerkkejä alalta

Työpaja 2: Kiinteistön MyData

Taloyhtiöistä syntyy paljon tietoja, myDataa, jotka tallentuvat eri palveluntuottajan järjestelmiin. Tällaisia ovat mm. Energian- ja vedenkulutus, jätteet, olosuhteet ja muu anturidata sekä huoltohistoria. Tiedon liikkuvuus eri järjestelmien välillä ja taloyhtiön mahdollisuudet jakaa omistamaansa tietoa ovat usein kuitenkin rajalliset. Työpajassa tunnistetaan tärkeimmät taloyhtiön myDatat ja selvitetään parhaat käytännöt eri tietojen jakamiselle. Johdantopuheenvuorot: Aki Salo, Isännöintiliitto: Taloyhtiön […]

Työpaja 1: Asukkaan MyData

Yksittäisellä asukkaalla ei usein ole mahdollisuuksia seurata omasta huoneistostaan kerättävää tietoa tai aktiivisesti päättää tiedon hyödyntämisestä ja jakamisesta. Hankkeessa kehitettävä dataHUBI tarjoaa työkalut tähän. Työpajassa tunnistetaan parhaat käytännöt mittatiedon avaamiseksi asukkaan omaan päätösvaltaan ja sovitaan pilottitaloyhtiöiden dataHUBIin tehtävistä palvelukokeiluista.

Tiedolla ilmastoviisautta taloyhtiöihin

  Ilmastoviisaat Taloyhtiöt -hanke tähtää parempaan energiatehokkuuteen hyödyntämällä IoT:n avulla kerättyä tietoa. Kerrostalojen energiankulutuksesta valtaosa, noin 70 prosenttia, kuluu lämmitykseen. Tyypillisesti kerrostaloissa on vähän sellaista tekniikkaa, jolla aktiivisesti voitaisiin ohjata lämmitystä tarpeen mukaisesti. Motivan arvion mukaan jopa kolmasosa energiankulutuksesta menee hukkaan, ja parhaimmillaan korjaustoimenpiteet voivat olla hyvinkin yksinkertaisia: lämpöverkoston säätö, kiertovesipumpun uusiminen tai säätökäyrän asetusarvon […]

Yhteystiedot:
Aleksi Heikkilä, projektikoordinaattori,
Helsingin kaupunki
aleksi.heikkila(at)hel.fi

Search