Ilmastoviisaat taloyhtiöt

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke tähtää parempaan energiatehokkuuteen hyödyntämällä IoT:n avulla kerättyä tietoa asuinkiinteistöistä.

Kerrostalojen energiankulutuksesta valtaosa, noin 70 prosenttia, kuluu lämmitykseen. Tyypillisesti näissä taloissa on vähän sellaista tekniikkaa jolla aktiivisesti voitaisiin ohjata lämmitystä tarpeen mukaisesti. Yksinkertaisilla tehostamistoimilla on mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä, mutta oikean toimenpiteen tunnistaminen vaatii asiantuntemusta.

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeessa pyritään vähentämään taloyhtiöiden energiankulutusta ja ilmastopäästöjä. Tämä tehdään asentamalla taloyhtiöihin IoT-sensoreita, joiden tuottamaa dataa analysoimalla taloyhtiöt löytävät kustannustehokkaimmat tavat pienentää energiankulutusta. IoT-sensoreilla olosuhdedata voidaan kerätä jopa kymmenesosalla perinteisen käsimittauksen kustannuksista. Hankkeessa keskitytään kolmeen pääongelmaan, jotka korvaamalla kokemusten mukaan saavutetaan merkittävin säästö: lämmönjakeluverkoston epätasapaino, säätökäyrän epätasapaino ja taloyhtiön yhteisten tilojen tarpeettoman korkea lämpötila.

Hankkeessa Helsingin ja Vantaan kaupungit huolehtivat pilottikohteista, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY energianeuvonnan näkökulmasta, Forum Virium Helsinki dataan sekä alustoihin liittyvistä kysymyksistä ja Green Building Council Finland tuo mukaan laajan kontaktiverkostonsa alan yrityksiin. Hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka. Hankkeen tuloksena syntynyt Taloyhtiön dataopas on ladattavissa sivun ylälaidasta. Tässä muita asumismukavuutta edistäviä oppaita:

Tehokkaamman datahyödyntämisen palveluja tarjoavat yritykset

Taloyhtiön tietosuojaopas (GDPR)

 

Ajankohtaista

Asukas isännöinnin tietojärjestelmien keskiöön

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke pilotoi isännöinnin tietojärjestelmän rakentamista aivan uudelta pohjalta. Asiakkuudenhallintajärjestelmällä voisi siirtää...

Ilmastoviisas Open Source -dataportaali odottaa hyödyntäjää

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeessa käytetty dataportaali tuo datavirran asukkaan omaan hallintaan.  Mittaustiedon kerääminen on...

Taloyhtiöstrategia nostaa talon arvoa

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankeen kahdessa pilottitaloyhtiössä tehdyt taloyhtiöstrategiat antavat suunnan talojen pitkäjänteiselle kehittämiselle. Sana...

Euro on energiatehokkuuden mittari

Monitavoiteoptimointi etsii parhaan yhdistelmän eri energiatehokkuustoimille. Parhaat energiaremontit tuovat heti säästöä hoitovastikkeeseen. Ja...

Keskustelua twitterissä

[ff id="1"]