Blog

Tiedolla ilmastoviisautta taloyhtiöihin

- Updated 21.9.2019

 

Ilmastoviisaat Taloyhtiöt -hanke tähtää parempaan energiatehokkuuteen hyödyntämällä IoT:n avulla kerättyä tietoa.

Kerrostalojen energiankulutuksesta valtaosa, noin 70 prosenttia, kuluu lämmitykseen. Tyypillisesti kerrostaloissa on vähän sellaista tekniikkaa, jolla aktiivisesti voitaisiin ohjata lämmitystä tarpeen mukaisesti. Motivan arvion mukaan jopa kolmasosa energiankulutuksesta menee hukkaan, ja parhaimmillaan korjaustoimenpiteet voivat olla hyvinkin yksinkertaisia: lämpöverkoston säätö, kiertovesipumpun uusiminen tai säätökäyrän asetusarvon muutos. Oikean korjaustoimenpiteen tunnistaminen kuitenkin vaatii asiantuntemusta eikä hitaasti kasvava energiahukka ole sellainen akuutti ongelma, jonka selvittelyyn taloyhtiöt panostaisivat.

Kiinteistömarkkinoille on tullut viime vuosina paljon uusia toimijoita erilaisten IoT -sensoriratkaisujen ja analyysipalvelujen toimittajina. Kerätyn datan omistajuus ja palveluntarjoajan myöhempi vaihtaminen ei kuitenkaan aina ole helppoa, kun ratkaisut ovat siilomaisia. Toukokuussa GDPR:n myötä vahvistunut tietosuoja on auttanut kiinnittämään huomiota tiedon omistajuuteen, sillä kotoa kerätty sensoridata on henkilötietoa, josta voi päätellä monenlaisia asioita. Taloyhtiötasolla tällaiset palvelut herättävät paitsi kiinnostusta myös huolta, sillä tiedon käsittelyn huolellisuus ja tietoturva on hoidettava ammattimaisesti ja läpinäkyvästi.

Syyskuussa käynnistyvä uusi 6Aika -hanke Ilmastoviisaat Taloyhtiöt pyrkii lisäämään tietoisuutta juuri näissä kysymyksissä. Hankkeessa kokeillaan IoT-sensoreita sellaisten havaintojen keräämisessä, joilla saataisiin parempi näkemys kiinteistön energiatehokkuudesta. Tiedon analysoimiseksi hankkeessa etsitään palveluntarjoajia, jotka kykenisivät tuottamaan tällaisesta tiedosta esimerkiksi konkreettisia suosituksia PTS-suunnittelun tueksi. Erityistä huomiota kiinnitetään tiedon omistajuuteen ja siihen, että huoneiston asukkaalla on aito mahdollisuus päättää siitä, mihin hänen huoneistostaan kerätty tieto päätyy. Myös isännöitsijät ovat hankkeen luonteva kohderyhmä.

Yhteystiedot:
Aleksi Heikkilä, projektikoordinaattori,
Helsingin kaupunki
aleksi.heikkila(at)hel.fi

Search