Blog

Työpaja 1: Asukkaan MyData

- Updated 21.9.2019

Yksittäisellä asukkaalla ei usein ole mahdollisuuksia seurata omasta huoneistostaan kerättävää tietoa tai aktiivisesti päättää tiedon hyödyntämisestä ja jakamisesta. Hankkeessa kehitettävä dataHUBI tarjoaa työkalut tähän. Työpajassa tunnistetaan parhaat käytännöt mittatiedon avaamiseksi asukkaan omaan päätösvaltaan ja sovitaan pilottitaloyhtiöiden dataHUBIin tehtävistä palvelukokeiluista.

Yhteystiedot:
Aleksi Heikkilä, projektikoordinaattori,
Helsingin kaupunki
aleksi.heikkila(at)hel.fi

Search