Archive

Työpaja 4: Avoin Data

Taloyhtiöihin liittyen on paljon avointa dataa tarjolla, mutta se on hajautettuna useaan eri järjestelmään. Työpajassa tutustutaan avoimen datan resursseihin ja tunnistetaan yhdessä mahdollisuuksia uusien datalähteiden avaamiselle ja hyödyntämiseen. Taloyhtiöt ovat jo pitkään hyödyntäneet esimerkiksi lämmitystarvelukuja toimintansa arvioinnissa mutta millaisia muita avoimen datan lähteitä on tarjolla? Millaisia lisenssejä avoimeen dataan liittyy ja saako aineistoja hyödyntää kaupallisesti? […]

Työpaja 3: Asunto-osakeyhtiö asiakkaana

Digitalisten palveluiden yleistyminen asunto-osake yhtiöissä on hidasta. Yleistymisen haasteita ovat mm. pieni yksikkökoko, haastava myyntiympäristö ja palveluiden oikeanlainen tuotteistaminen. Työpajassa tunnistetaan parhaat käytännöt tarjota uusia palveluita taloyhtiöille ja verkostoidutaan parempien palveluiden tuottamiseksi. Johdantopuheenvuorot: Minna Anttila, Kiinteistöliitto: Miten taloyhtiö hankkii – taloyhtiön tarpeet ja päätöksentekoprosessi Ossi Porri, Leanheat Oy; Matti Nevala, Fiksuvesi Oy: Onnistuneita esimerkkejä alalta

Työpaja 2: Kiinteistön MyData

Taloyhtiöistä syntyy paljon tietoja, myDataa, jotka tallentuvat eri palveluntuottajan järjestelmiin. Tällaisia ovat mm. Energian- ja vedenkulutus, jätteet, olosuhteet ja muu anturidata sekä huoltohistoria. Tiedon liikkuvuus eri järjestelmien välillä ja taloyhtiön mahdollisuudet jakaa omistamaansa tietoa ovat usein kuitenkin rajalliset. Työpajassa tunnistetaan tärkeimmät taloyhtiön myDatat ja selvitetään parhaat käytännöt eri tietojen jakamiselle. Johdantopuheenvuorot: Aki Salo, Isännöintiliitto: Taloyhtiön […]

Työpaja 1: Asukkaan MyData

Yksittäisellä asukkaalla ei usein ole mahdollisuuksia seurata omasta huoneistostaan kerättävää tietoa tai aktiivisesti päättää tiedon hyödyntämisestä ja jakamisesta. Hankkeessa kehitettävä dataHUBI tarjoaa työkalut tähän. Työpajassa tunnistetaan parhaat käytännöt mittatiedon avaamiseksi asukkaan omaan päätösvaltaan ja sovitaan pilottitaloyhtiöiden dataHUBIin tehtävistä palvelukokeiluista.

Yhteystiedot:
Aleksi Heikkilä, projektikoordinaattori,
Helsingin kaupunki
aleksi.heikkila(at)hel.fi

Search