Blog

Työpaja 4: Avoin Data

- Updated 21.9.2019

Taloyhtiöihin liittyen on paljon avointa dataa tarjolla, mutta se on hajautettuna useaan eri järjestelmään. Työpajassa tutustutaan avoimen datan resursseihin ja tunnistetaan yhdessä mahdollisuuksia uusien datalähteiden avaamiselle ja hyödyntämiseen.

Taloyhtiöt ovat jo pitkään hyödyntäneet esimerkiksi lämmitystarvelukuja toimintansa arvioinnissa mutta millaisia muita avoimen datan lähteitä on tarjolla? Millaisia lisenssejä avoimeen dataan liittyy ja saako aineistoja hyödyntää kaupallisesti? Voisiko myös taloyhtiö olla avoimen datan tuottaja? Tarjolla oleva data hyödyntää päätöksentekoa monella tavalla: Kattohukka auttaa korjaustarvesuunnittelussa ja kaupunkitietomalli näyttää aurinkoenergian potentiaalin. Datalähteitä ja palveluja voi kuitenkin olla vaikea löytää. Työpajassa keskustellaan sekä tarjonnasta että tarpeista taloyhtiön näkökulmasta.

Johdantopuheenvuorot:

Tanja Lahti, Helsingin kaupunki, Helsinki Region Infoshare -palvelu:
Avoimesta datasta hyötyä taloyhtiöiden kehittämiseen

Henna-Kaisa Stjernberg, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY:
Taloyhtiö avoimen datan tuottajana

(Kuvituskuva: Shutterstock)

Yhteystiedot:
Aleksi Heikkilä, projektikoordinaattori,
Helsingin kaupunki
aleksi.heikkila(at)hel.fi

Search